Ansatte

Blåbær

Karina Hansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karina er barn og ungdomsarbeider og har jobbet i Vardåsen i 13 år. Hun elsker formingsstunder sammen med barna og brenner litt ekstra for alt naturen har å gi oss i lek. Hos Karina kommer barna alltid først og det finnes alltid et fang at sitte på.

Janet Alonso Ponce

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Janet har jobbet i Vardåsen barnehage siden 2009. Hun studerte pedagogikk på Cuba og har siden tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2015. Janet mener at det viktigste ved å jobbe med barn er å være til stede, omsorgsfull og å gjøre dem trygge. Hun liker å leke med barna, se utviklingen, lytte til dem. Liker at de vet at jeg er der for dem.

Halil Gjoni

Stilling: Assisterende styrer
480 35 436
halil@vardba.no

40% pedagog - 60% styrerassistent Halil begynte sin karriere hos oss i april 21. Han er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Østfold. Her ble han uteksaminert våren 2010. I tillegg har han veilederutdannelse som han ble ferdig med i 2019 ved OsloMet. Per dags dato tar han styrerutdanning ved BI i Oslo. Halil har jobbet i mange år som pedagogisk leder i Asker før han hadde et år som virksomhetsleder i Holmestrand kommune. Han er brennende opptatt av lek og lekens betydning for barns utvikling, og at personalet i barnehagen skal bidra til at forutsetningene for barns lek er ivaretatt.

June Moen

Stilling: Barnehagemedarbeider

June er pedagogisk medarbeider og har også jobbet i Vardåsen siden 2009. Hun er en fantastisk flink støttespiller til barna, hun ser hver enkelte barn og jobber hardt for at alle barn skal få samme utgangspunkt for å utvikles etter egne evner. Barna koser seg veldig når June tar frem et eventyr og dramatiserer det for dem.

Førskolegruppen

Ellen Smestad

Stilling: Pedagogisk leder
906 23 585
smestad9@gmail.com

Ellen begynte i Vardåsen barnehage i 2009. Etter flere år i ulike barnehager rundt om i Norge har hun landet her og trives godt. Hun var ferdig utdanning ved Dronning Maud, Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim, i 1986. Ellen trives med turer i barnehagens nærmiljø, sang, høytlesning og formingsaktiviteter. For Ellen er det viktig å se hvert enkelt barn hver dag, slik at alle kan gå hjem med et smil om munnen å vite at dagen har vært bra.

Kjersti Brustad Silihagen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kjersti har vært ansatt i Vardåsen barnehage siden 2003 . Hun har med seg erfaring fra tre andre Asker barnehager, i tillegg til har hun arbeidet mange år i Miljøarbeider Tjenesten . Kjersti trives aller best med formingsaktiviteter, turer og uteaktiviteter .

Heidi Kjærstad Kjenner

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Heidi begynte i Vardåsen Barnehage i 2015. Hun har tidligere jobbet i to andre barnehager, til sammen 29 år. Heidi er ganske fleksibel, og liker godt både formingsaktiviteter, sang og trall og uteaktiviteter.

Janet Alonso Ponce

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Janet har jobbet i Vardåsen barnehage siden 2009. Hun studerte pedagogikk på Cuba og har siden tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2015. Janet mener at det viktigste ved å jobbe med barn er å være til stede, omsorgsfull og å gjøre dem trygge. Hun liker å leke med barna, se utviklingen, lytte til dem. Liker at de vet at jeg er der for dem.

Hakkespetten

Gunn Gundersen

Stilling: Pedagogisk leder
920 48 291
gunn@vardba.no

Gunn er utdannet førskolelærer ved Telemark Lærerhøgskole med fordypning administrasjon og ledelse i 1990. Har jobbet i Vardåsen bhg. siden august 2009. I sitt daglige arbeide som pedagog setter Gunn omsorg, trygghet og nærhet som det aller viktigste. Hun syns det er viktig å tilrettelegge for at barna får tid og rom til å utforske og delta i lekens mangfold av muligheter. Arbeider målrettet med at små barn kan og vil masse, gi barnet tid til å prøve selv

Mona Stordahl

Stilling: Pedagogisk leder
918 65 186
mona@vardba.no

Mona har småbarnspedagogikk i fordypning og hjertet hennes tilhører de aller minste i barnehagen. Trygghet, omsorg, gode relasjoner og lek mener Mona er det viktigste et lite barn trenger. Hun er også opptatt av å tilrettelegge for gode fysiske lekemiljøer der barna får mulighet til å oppdage, undre, utforske, sanse, tumle og leke sammen. Sang og musikk bringer barna sammen og rett som det er så finner Mona frem tromma og de både synger, spiller og danser.

Tone Lund-Larsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tone er barn- og ungdomsarbeider og har jobbet hos Vardåsen Barnehage siden 2008. Tone trives å jobbe med de minste barna. Når barna trenger et fang i løpet av dagen, er det populært å komme til Tone. Hun er rolig, blid og positiv. Tone liker godt turer i nærmiljøet, uteaktiviteter og sang.

May Elisabeth Stendal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

May Elisabeth ble fagarbeider våren 2018, og brenner for å sitte nede på gulvet sammen med barna og være delaktig i lek, gi omsorg, trygghet og være en god rollemodell. Hun er veldig glad i å være ute i naturen og veldig glad i musikk og synger mye sammen med barna i løpet av en dag

Halil Gjoni

Stilling: Assisterende styrer
480 35 436
halil@vardba.no

40% pedagog - 60% styrerassistent Halil begynte sin karriere hos oss i april 21. Han er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Østfold. Her ble han uteksaminert våren 2010. I tillegg har han veilederutdannelse som han ble ferdig med i 2019 ved OsloMet. Per dags dato tar han styrerutdanning ved BI i Oslo. Halil har jobbet i mange år som pedagogisk leder i Asker før han hadde et år som virksomhetsleder i Holmestrand kommune. Han er brennende opptatt av lek og lekens betydning for barns utvikling, og at personalet i barnehagen skal bidra til at forutsetningene for barns lek er ivaretatt.

Kontor

Madeleine Bjerke

Stilling: Styrer
903 65 070
post@vardba.no

Madeleine startet i Vardåsen barnehage i 2018. Er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Telemark, med studiespesialisering innen barnehageledelse og tar i skrivende stund styrerutdanning på BI i Oslo ved siden av. Hun er opptatt av bevisstgjøring rundt barnehagens viktige samfunnsmandat og en menneskelig bærekraftig fremtid. I Vardåsen barnehage skal det være trygt å være meg! Motto: En god barndom varer livet ut!

Halil Gjoni

Stilling: Assisterende styrer
480 35 436
halil@vardba.no

40% pedagog - 60% styrerassistent Halil begynte sin karriere hos oss i april 21. Han er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Østfold. Her ble han uteksaminert våren 2010. I tillegg har han veilederutdannelse som han ble ferdig med i 2019 ved OsloMet. Per dags dato tar han styrerutdanning ved BI i Oslo. Halil har jobbet i mange år som pedagogisk leder i Asker før han hadde et år som virksomhetsleder i Holmestrand kommune. Han er brennende opptatt av lek og lekens betydning for barns utvikling, og at personalet i barnehagen skal bidra til at forutsetningene for barns lek er ivaretatt.

Maurtua

Ina Christine Ingolfsland

Stilling: Pedagogisk leder
950 95 652
ina@vardba.no

Ina startet å jobbe hos oss i 2020, samme året som hun var ferdig utdannet barnehagelærer (med forsterkning i natur, helse og bevegelse og fordypning i småbarnspedagogikk). Hun er i dag pedagogisk leder på Maurtua. På avdeling er Ina opptatt av å skape et trygt og inkluderende miljø for barn og ansatte. Det skjer gjennom gode og nære relasjoner, medvirkning og tilstedeværelse.

Janet Alonso Ponce

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Janet har jobbet i Vardåsen barnehage siden 2009. Hun studerte pedagogikk på Cuba og har siden tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2015. Janet mener at det viktigste ved å jobbe med barn er å være til stede, omsorgsfull og å gjøre dem trygge. Hun liker å leke med barna, se utviklingen, lytte til dem. Liker at de vet at jeg er der for dem.

Knut Erik Ueland Halvorsen

Stilling: Barnehagelærer
975 79 111
knut@vardba.no

Knut er nyutdannet barnehagelærer og startet sin karriere her i juni 2021. Han har fordypning i språk fra skolen, der fokuset var språk og flerspråklighet. Han spiller ukulele og er alltid klar for en samlingsstund med barna. Han er også opptatt av å skape et godt miljø på avdeling og i barnehagen. Dette oppnås gjennom gode relasjoner mellom de små og de store.

Kent Stenersen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Kent begynte som vikar i Vardåsen barnehage november 2020, og skal jobbe som barnehagemedarbeider på Maurtua hele barnehageåret 2021-2022. Han er en leken person som er opptatt av å gi barn og voksne en hverdag fylt med humor og glede. Barna rundt Kent får oppleve aktivitet og utfordringer som bidrar til stor mestringsfølelse og motorisk utvikling.

Marian Dela Cruz Brandvik

Stilling: Barnehagemedarbeider

Marian startet i Vardåsen barnehage i 2013, og har jobbet på både stor og liten avdeling. Hun er en rolig, blid og positiv dame, med evne til å se hvert enkelt barn og deres behov. Kreativiteten blomstrer, og barna elsker formingsaktivitetene som settes i gang av Marian. Her finnes det ingen utfordringer, bare muligheter!

Tyttebær

Ellen Smestad

Stilling: Pedagogisk leder
906 23 585
smestad9@gmail.com

Ellen begynte i Vardåsen barnehage i 2009. Etter flere år i ulike barnehager rundt om i Norge har hun landet her og trives godt. Hun var ferdig utdanning ved Dronning Maud, Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim, i 1986. Ellen trives med turer i barnehagens nærmiljø, sang, høytlesning og formingsaktiviteter. For Ellen er det viktig å se hvert enkelt barn hver dag, slik at alle kan gå hjem med et smil om munnen å vite at dagen har vært bra.

Kjersti Brustad Silihagen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kjersti har vært ansatt i Vardåsen barnehage siden 2003 . Hun har med seg erfaring fra tre andre Asker barnehager, i tillegg til har hun arbeidet mange år i Miljøarbeider Tjenesten . Kjersti trives aller best med formingsaktiviteter, turer og uteaktiviteter .

Heidi Kjærstad Kjenner

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Heidi begynte i Vardåsen Barnehage i 2015. Hun har tidligere jobbet i to andre barnehager, til sammen 29 år. Heidi er ganske fleksibel, og liker godt både formingsaktiviteter, sang og trall og uteaktiviteter.

Janet Alonso Ponce

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Janet har jobbet i Vardåsen barnehage siden 2009. Hun studerte pedagogikk på Cuba og har siden tatt utdanning som barne- og ungdomsarbeider i 2015. Janet mener at det viktigste ved å jobbe med barn er å være til stede, omsorgsfull og å gjøre dem trygge. Hun liker å leke med barna, se utviklingen, lytte til dem. Liker at de vet at jeg er der for dem.