Ansatte

Blåbær

Lise Hoai Nam Ngoc Le

Stilling: Pedagogisk leder
933 68 944
lise@vardba.no

Lise fullførte barnehagelærer utdannelsen i 2013 på Høgskolen i Oslo. Hun hadde fordypning i språk, makt og barnehagepolitikk. Hun har tidligere jobbet fem år som støttepedagog i en avdeling med barn med nedsatt funksjonsevne. Hun brenner for at barna skal være trygge, at dagene i barnehagen skal være magiske! Fylt med lek, utfordringer og mestringsfølelse. Leken har enormt viktig egenverdi for barna, og den skal være på barnets premisser med voksne som kan støtte og veilede underveis. Hun brenner for et godt samarbeid med foreldre, for å gi barnet den beste hverdagen i barnehagen, så må vi ha god relasjon med de viktigste personene i livet til barnet; foreldrene.

Joakim Ødegård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sina Flovik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sina jobber som ekstraressurs på Maurtua 80% og 20% på Blåbær

Karina Hansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karina er barn og ungdomsarbeider og har jobbet i Vardåsen i 13 år. Hun elsker formingsstunder sammen med barna og brenner litt ekstra for alt naturen har å gi oss i lek. Karina er en trygg og god voksen, henne tilnærmingsmåte til barna gjør at de vet at de kan gå til henne. Hun er kreativ og elsker å legge til spennende elementer i leken. Hos Karina kommer barna alltid først og det finnes alltid et fang at sitte på.

Førskolegruppen

Lise Hoai Nam Ngoc Le

Stilling: Pedagogisk leder
933 68 944
lise@vardba.no

Lise fullførte barnehagelærer utdannelsen i 2013 på Høgskolen i Oslo. Hun hadde fordypning i språk, makt og barnehagepolitikk. Hun har tidligere jobbet fem år som støttepedagog i en avdeling med barn med nedsatt funksjonsevne. Hun brenner for at barna skal være trygge, at dagene i barnehagen skal være magiske! Fylt med lek, utfordringer og mestringsfølelse. Leken har enormt viktig egenverdi for barna, og den skal være på barnets premisser med voksne som kan støtte og veilede underveis. Hun brenner for et godt samarbeid med foreldre, for å gi barnet den beste hverdagen i barnehagen, så må vi ha god relasjon med de viktigste personene i livet til barnet; foreldrene.

Hakkespetten

Gunn Gundersen

Stilling: Pedagogisk leder
920 48 291
gunn@vardba.no

Gunn er utdannet førskolelærer ved Telemark Lærerhøgskole med fordypning administrasjon og ledelse i 1990. Har jobbet i Vardåsen bhg. siden august 2009. I sitt daglige arbeide som pedagog setter Gunn omsorg, trygghet og nærhet som det aller viktigste. Hun syns det er viktig å tilrettelegge for at barna får tid og rom til å utforske og delta i lekens mangfold av muligheter. Arbeider målrettet med at små barn kan og vil masse, gi barnet tid til å prøve selv

Sondre Rishovd

Stilling: Pedagogisk leder

Sondre er vårt nyeste pedagog-tilskudd og en stødig og god lærer for barna på Hakkespetten. Han har jobbet som pedagogisk leder siden 2018. Ble utdannet barnehagelærer ved universitetet i Sør-Øst Norge. Har fordypning i småbarnspedagogikk og tatt videreutdanning i fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen. Han er rolig, men faglig tydelig. Og tilstede på barnas nivå. Er opptatt av at barna skal få en god start i barnehagen. Skape gode relasjoner, gi omsorg og trygghet. Også Sondre verdsetter masse utetid og motoriske utfordringer i arbeid og lek med barna.

Bohar Haji

Stilling: Barnehagemedarbeider

Bohar har jobbet først jobbet som vikar i Vardåsen barnehage og er nå til vår store glede fast ansatt. Hun har lang erfaring med barn, både store og små, og er utdannet lærer fra Irak. Bohar har god oversikt og trygg og varm i sin relasjon med barna. Hun er tillitsfull og aktiv i barnas hverdag og alltid hyggelig å prate med for små og store. Bohar er god på å observere barnas behov og trives godt både i ute og innlek

Kontor

Madeleine Bjerke

Stilling: Styrer
903 65 070
post@vardba.no

Madeleine startet i Vardåsen barnehage i 2018. Er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Telemark, med studiespesialisering innen barnehageledelse. Hun har i tillegg styrerutdanning fra BI Oslo. Hun er opptatt av bevisstgjøring rundt barnehagens viktige samfunnsmandat og en menneskelig bærekraftig fremtid. I Vardåsen barnehage skal det være trygt å være seg selv, med voksne som ser, forstår og legger til rette for positiv utvikling. Motto: En god barndom varer livet ut!

Lise Hoai Nam Ngoc Le

Stilling: Pedagogisk leder
933 68 944
lise@vardba.no

Lise fullførte barnehagelærer utdannelsen i 2013 på Høgskolen i Oslo. Hun hadde fordypning i språk, makt og barnehagepolitikk. Hun har tidligere jobbet fem år som støttepedagog i en avdeling med barn med nedsatt funksjonsevne. Hun brenner for at barna skal være trygge, at dagene i barnehagen skal være magiske! Fylt med lek, utfordringer og mestringsfølelse. Leken har enormt viktig egenverdi for barna, og den skal være på barnets premisser med voksne som kan støtte og veilede underveis. Hun brenner for et godt samarbeid med foreldre, for å gi barnet den beste hverdagen i barnehagen, så må vi ha god relasjon med de viktigste personene i livet til barnet; foreldrene.

Maurtua

Knut Erik Ueland Halvorsen

Stilling: Pedagogisk leder
975 79 111
knut@vardba.no

Knut er nyutdannet barnehagelærer og startet sin karriere her i juni 2021. Han har fordypning i språk fra skolen, der fokuset var språk og flerspråklighet. Han spiller ukulele og er alltid klar for en samlingsstund med barna. Han er også opptatt av å skape et godt miljø på avdeling og i barnehagen. Dette oppnås gjennom gode relasjoner mellom de små og de store.

Sina Flovik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sina jobber som ekstraressurs på Maurtua 80% og 20% på Blåbær

Kjersti Brustad Silihagen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kjersti har vært ansatt i Vardåsen barnehage siden 2003 . Hun har med seg erfaring fra tre andre Asker barnehager, i tillegg til har hun arbeidet mange år i Miljøarbeider Tjenesten . Kjersti trives aller best med formingsaktiviteter, turer og uteaktiviteter .

Marian Dela Cruz Brandvik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marian startet i Vardåsen barnehage i 2013, og har jobbet på både stor og liten avdeling. Hun er en rolig, blid og positiv dame, med evne til å se hvert enkelt barn og deres behov. Kreativiteten blomstrer, og barna elsker formingsaktivitetene som settes i gang av Marian. Her finnes det ingen utfordringer, bare muligheter! I 2022 ble Marian ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider

Ringevikar

Richard Kleven

Stilling: Barnehagemedarbeider

Richard har jobbet med sikkerhet i mange år og er en tydelig og trygg voksen. Han har også jobbet i Vardåsen barnehage tidligere og har nå vendt tilbake etter mange år.

Iris Ottersen Handeland

Stilling: Barnehagemedarbeider

Iris er en aktiv jente som akkurat ferdig med videregående skole. Hun har tidligere jobbet på Blakstad skol som vikar og på SFO. Hun er opptatt av å være aktiv og leke med barna og se hvert enkelt barn.

Tyttebær

Ingunn Sørli Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

Ingunn har 12 års erfaring fra barnehagesektor og har jobbet med både 0-3 år og 3-6 års avdeling, i tillegg til god erfaring med førskolegrupper. Ingunn har tilleggsutdanning innen språkarbeid i barnehage og har vært språkansvarlig i flere år i tidligere jobb. Også her i Vardåsen barnehage har hun rollen som språkkoordinator for storbarnsavdelingene. Ingunn er engasjert i friluftsliv og lar ikke dårlig vær stoppe avdelingen fra utelek. Sammen med barna er hun nysgjerrig og lydhør, og en trygg lærer med faglig tyngde som barna kan utvikle seg sammen med.

Sylwia Komander

Stilling: Barnehagelærer
903 68 944
sylwia@vardba.no

Sylwia er utdannet barnehagelærer og har fullført musikkskole med piano som hovedinstrument og i tillegg spiller hun gitar. Hun bruker gjerne sine musikalske interesser for å skape trivsel og glede for barna. Sylwia mener at musikk har stor betydning for barns utvikling. Musikk sammen med barna kan skape inkludering og felleskap i barnegruppen. Hun er full av energi og trives med høyt aktivitetsnivå. Å skape mestringsfølelse hos barna er en av Sylwias viktigste mål i jobben som barnehagelærer. Sylwia er opptatt av å se hvert enkelt barn for den de er og strekker seg langt for å være sikker på at de drar fra barnehagen med et smil!

Kent Stenersen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Kent begynte som vikar i Vardåsen barnehage november 2020 og er fast ansatt på avdeling tyttebær. Han er en leken person som er opptatt av å gi barn og voksne en hverdag fylt med humor og glede. Barna rundt Kent får oppleve aktivitet og utfordringer som bidrar til stor mestringsfølelse og motorisk utvikling. Kent er kreativ, og elsker å sette i gang prosjekter og gøye eventer for barna. Kent er også svært dyktig på samlingsstunder og er stadig eventyroppleser når barnehagens ansatte har teater og fellessamlinger.