Førskolegruppen

Pedagogisk leder 100% - Ellen Smestad
Barneveileder 100% - Marian Dela Cruz Brandvik