Blåbær

Blåbær er en storbarns-avdeling med 24 barn født 2017-2018. Vi holder til i 2 etg. på høyre side. Velkommen til oss!

Hos oss på Blåbær går 24 barn i alderen 2017-2018.  Vi er to barnehagelærere, en barne- og ungdomsarbeider og en assistent med lang yrkeserfaring. Vi har et høyt fokus på barns utvikling og mestring, lek, vennskap og glede, og dette er noe vi strever etter i vår planlegging. Sammen hos oss vektlegger vi barnas naturlige lekearena som læringsplattform og derfor skal læringen skje ut fra leken til barna.  Når vi planlegger temaarbeid inne hos oss er det alltid ut fra interessene til barna, og vi vet at barn utvikles og mestrer når de er i aktiviteter som de selv er interessert i å være en del av. Når vi tilføyer spenning og glede vet vi at barna lærer mer.

Under en uke inne hos oss på Blåbær er barna igjennom mange forskjellige aktiviteter:

-          Turdager

-          Temaarbeid

-          Samlingsstunder

-          Lek

-          Måltider

 

Det er en stor barnegruppe inne på Blåbær, og under dagene eller ved aktiviteter, deler vi oss i mindre grupper på 12 barn eller mindre. Da får barna mer rom for leken, mindre avbrytelser og mer ro. Leken er utrolig viktig for oss alle, og den har høy prioritert. Vi fungerer som støttespillere hele dagene, er ved siden av og hjelper, tilføyer roller/konkreter eller tar del i leken etter barnas premisser.

Inne hos oss på Blåbær brenner vi også for uteglede, vi er ute så mye som mulig og vi har turdag minst 2 dager i uken med mulighet for 3 dager i uken. Vi vet at når barn utfolder seg i natur og skog brukes andre sanser ved de udefinerbare som er med på barns utvikling. Turdagene gleder vi oss alle til ikke bare barna, sammen utforsker vi skog, nærmiljø eller så drar vi på kulturutbytte i Asker sentrum.