Blåbær

Blåbær er en storbarns-avdeling med 18 barn mellom 3-6 år. Vi holder til i 2 etg på høyre side. Velkommen til oss!

Stillingene er fordelt slik:

  • 100% pedagogisk leder - Stine Eriksen
  • 100% barne og ungdomsarbeider - Heidi Kjærstad Kjenner
  • 100% barnerneveileder - June Moen

Dagsrytmen på Blåbær:
07.00 - Barnehagen åpner
08.30 - Frokosttid
09.00 - Frilek inne eller ute
10.00 - Morgensamling hvor vi går gjennom dagen, leser, synger og snakker.
10.15 - Tema/formingsaktivitet
12.00 - Varm lunsj (alle dager utenom onsdag)
13.00 - Hvilestund - Utelek
14.30 - Mat/frukt. 
15.00 - Frilek ute/inne
17.00 - Barnehagen stenger
 

Ukesrytmen
I løpet av uka har vi : Frilek, turdag, temadager, 5 årsklubb, 3-4 årsgrupper på tvers av de
store avdelingene.

Frilek:
Barna får velge selv hva de vil leke med. Frileken kan også være lekegrupper hvor barna
får velge utfra gitte alternativer eks. dukkelek, lego,spill etc.Det skal være aktive og tilstede-
værende voksne. Rammeplanen mener at en av barnehagens viktigste oppgave er å støtte opp
om barns lekemuligheter. Noen av lekens kjennetegn er at den er frivillig, det er barnet selv som
velger å delta, den er på "lat" og den er lystbetont.

Turdag:
Vi bruker skogen i nærmiljøet. Barna er ute i allslags vær og til alle årstider. Vi vil gi barna
gode naturopplevelser og fremme barns undring og nysgjerrighet i naturen. Barna har med seg
mat, drikke, sitteunderlag og godt med tøy...

Temadager:
Temadager er mandag og tirsdager, disse dagen bruker vi til å jobbe med temaer som opptar barna og som kreves gjennom rammeplan. Her har vi forskjellige temaer ut fra barnas interesser, hva de synes er gøy, men kan også knyttes til årstiden vi er inne i.

5 årsklubben
Dette er en egen klubb for de største barna i barnehagen. Vi jobber med begreper
som farge, form, stilling, mengde, høyde, størrelse i forhold til, bokstavlyd m.m. 5 åringene har i år
fått tilbud om både skiskole og svømmeopplæring. Buss kommer og henter oss i barnehagen og kjører oss til der vi skal være. Det er en eller to voksne med fra barnehagen og de som har ansvaret for skiskolen/svømmingen har opplegg for barna. Barna som er med lærer mye og det gir barna en positiv opplevelse.

3-4 årsgrupper:
Aldersinndelte grupper på tvers av de store avdelingene. Barna får være sammen
med de på sin egen alder i en gruppe hvor de har samlingsstund og gjør ulike aktviteter; det kan være hinderløype, bøker, formingsaktiviteter. Sosial kompentanse er alltid med som stikkord når vi planlegger.

Morgensamling:

Hver dag når kjernetiden begynner har vi en morgensamling hvor vi møtes og går gjennom hva vi skal gjøre denne dagen. Det konkretiseres med bilder som vi setter på en planke som henger på avdelingen. Her kan barna følge med på hva som skjer og dette kan gjøre overgangene mellom det som skjer i barnehagen lettere. 

Etterpå har vi enten en samling hvor vi leser/synger/snakker om tema eller har en formingsaktivitet.