Om oss

Vardåsen barnehage er en privat, foreldreeid barnehage med 66 barn mellom 1-6 år på 4 avdelinger. Ved tilbud om plass hos oss blir alle foreldre andelseiere og betaler et depositum på kr 5000,- som man får tilbake når barnet slutter. 

 

Våre avdelinger:

Lillefjell 0-3 år - Antall barn 12

Veslebjørn 0-3 år - Antall barn 12

Trolltind 3-6 år - Antall barn 18

Ulvetanna 3-6 år - Antall barn 24

Varden Grillhytta vår

 

Våre aldersgrupper på tvers: 

Ekorn - 1 åringene

Harer - 2 åringer

Gauper - 3 åringer

Rever - 4 åringer

Bjørner - 5 åringer/førskolebarna

 

Samarbeidsutvalget (SU):

SU skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnets hjem. Her kan foreldregruppen være med å fremme forslag til barnehagen og barnas beste. SU består av en leder, foreldrerepresentanter, 2 ansattrepresentanter og styrer. Noen av SU sine oppgaver:

 •  Arrangere vår/høstdugnad (alle foreldre bidrar med 10 dugnadstimer i året)
 •  Godkjenning av årsplan
 •  Juletre og sommerfest (egen foreldre-komitee)
 •  Ansvarlig for deltagelse i 17 mai tog

For kontakt: su@vardba.no 

 

Styret:

Barnehagens styre består av 5 foreldrerepresentanter og skal styre samvirkelaget i tråd med barnehagens vedtekter. Også her sitter 1 ansattrepresentant og styrer.

Les mer om styrets funksjon i våre vedtekter

 

Turer:

Vi har turdag for alle avdelinger på onsdager. Da har barna med seg egen sekk med mat og drikke som vi spiser på tur. 

På Vardåsen har vi mange spennende turmuligheter med ulent terreng, stier, skog, vann, akemuligheter og tufte-park. Vi har også egen lavvo inne på barnehagens område. 2 og 3 åringene benytter hver mandag gymsalen til Vardåsen skole til motorisk lek og utfoldelse. 

Steder vi pleier å dra på tur:

 • Torsløkka fotballbane og tuftepark
 • Dikemark ridesenter
 • Vardåsen skole lekeplass
 • Svartpytt (skogsområde)
 • Asker sentrum og bibliotek
 • Lekeplasser i nærmiljøet
 • Oppsjø 

Faste aktiviteter i årshjulet vårt:

 • Vinteraktivitetsdag
 • Karneval
 • Våraktivitetsdag
 • Overnatting i barnehagen for førskolebarna
 • Påskelunsj
 • Sommerfest
 • Nissefest
 • Adventssamlinger
 • Juletrefest (SU)
 • Fellessamlinger 

 

Opptak:

Barnehagen har på lik linje med kommunale barnehager et felles opptak som går gjennom Asker kommunes opptakssystem Vigilo.

Frem til 1 mars kan dere søke plass i hovedopptaket hos oss. Følg linken under for søknad:

Søknad barnehageplass