Opptak

Alle barnehagene i Asker samarbeider om opptaket. Søknadsfristen er 1. mars

For å være med i hovedopptaket må du sende inn søknaden senest 1. mars klokka 23.59.

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da har du ikke rett til plass, men du kan få plass dersom det er ledig.   

søk barnehageplass her

 

Ring oss gjerne dersom du lurer på om vi har ledig plass!