Lillefjell

Lillefjell er en småbarnsavdeling med 12 barn mellom 11 mnd - 3 år. Vi holder til i 1 etg på høyre siden. Velkommen til oss!

På Lillefjell preges dagene av sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter. Mye av dagens innhold vil være knyttet til omsorg og samspill ved måltider, stellesituasjoner og på- og avkledning. De gode rutinesituasjonene gir barna trygghet og gjør dagene forutsigbare.

Vi som jobber her, er opptatt av at Lillefjell skal være et godt sted å være. Vi setter relasjonsbygging høyt og skal sørge for at barna får gode relasjoner til oss voksne og til andre barn. Ved at vi er til stede og i nærheten av der barna er, kan de oppsøke oss når de trenger det. Et trygt fang og en bekreftelse på at de blir sett og hørt og at den voksne er der for de er viktig. En hverdag hos oss er preget av god omsorg, glede, humor, nærhet, varme, godhet, oppmerksomhet og tålmodighet.

Leken er det viktigste i barnas liv. Den skaper fryd, trivsel, spenning, engasjement, nysgjerrighet, utfordring, tilhørighet, samhold og fellesskap. Lek er den viktigste arenaen for barns utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling. De lærer seg å vise omsorg, ta hensyn til hverandre og danner vennskap. På Hakkespetten skal vi tilrettelegge for lek ved å være voksne som både leker sammen med barna, og som veileder og støtter barnet i lek med andre. Lekemiljøene hos oss er ikke tilfeldige, men det ligger kunnskap om barns rettigheter og faglighet om hva vi tilbyr. Her møter barna udefinerbare lekematerialer, - materiell som ikke gir noen forhåndsbestemte føringer på hvordan barna skal bruke det. Når vi kombinerer rør, kasser, sanseflasker, tepper, bokser og korker med mer tradisjonelle leker (definerbare) legger vi til rette for de kreative prosessene hos barna.

Ukerytme:

Mandag: Turdag for de eldste/ eller utelek

Tirsdag: Samlingsstund

Onsdag: Fast turdag for alle Hakkespetter

Torsdag: Aldersinndelte grupper

Fredag: Samlingsstund

 

 Dagsrytmen:

07.00 Barnehagen åpner

                  LEK

08.15 Frokost (med medbrakt mat)

                 LEK

09.30 Kjernetid/aktiviteter/utetid starter

                LEK

11.00 Varm lunsj (onsdag medbrakt mat til tur)

11.45 Sove-/hvilestund

14.00 Samlingsstund (tirsdag og fredag)

14.30 Mat/frukt (medbrakt mat, vi serverer frukt)

              LEK

17.00 Barnehagen stenger