Tyttebær

Tyttebær er en storbarns-avdeling med 18 barn mellom 3-6 år. Vi holder til i 2 etg på venstre side. Velkommen til oss!

- 100% pedagogisk leder: Cecilie Gimle Tveit
- 100% Barne og ungdomsarbeider: Kjersti Brustad-Silihagen
- 100% Barne og ungdomsarbeider: Malin Sandvik Larsen (vikariat frem til 31.04.20).
 
Dagsrytme på tyttebær:
07:00: Barnehagen åpner
08:30: Frokost 
09:00: Frilek og styrt aktivitet ute eller inne
11:30: Toalett og garderobesamling
12:00: Varm lunsj mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Matpakke onsdag.
12:30: Hvilestund og utelek
14:30: Frukt og frilek ute/inne
17:00: Barnehagen stenger
 
Ukesrytme:
Mandag: Tema
Tirsdag: Tema
Onsdag: Turdag
Torsdag: Aldersinndelte grupper
Fredag: Frie aktiviteter