Tyttebær

Tyttebær er en storbarnsavdeling med 18 barn. Vi holder til i andre etasje i barnehagen på venstre side. Velkommen til oss.

I år har vi en ren førskolegruppe med 11 gutter og 7 jenter. Det er en aktiv og flott gruppe som dette barnehageåret skal gjøre seg best mulig rustet til skolestart.

I tillegg til å ha noe opplegg direkte knyttet til skolestart som tall, bokstaver, mengder, ulike begrep, rim og regler legger vi og stor vekt på at barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen. Vi skal legge til rette for at de får med seg erfaring, kunnskap og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

For å klare dette må vi være gode voksne for barna som er til stede i barnas lek og aktivitet, og som kan veilede dem gjennom dagens utfordringer.

På Tyttebær får barna voksne som ser dem i leken, og hverdagen, og som gir dem bevisste verdier og ønsker å gjøre hverdagen deres best mulig.

Latter og glede hører med hver dag hele uka.

 

I løpet av uka får barna:

-turer i nærmiljøet

-tilrettelagt førskoleopplegg

- mye tid til lek og selvstyrte aktiviteter

- sang, musikk, bøker og formingsaktiviteter

 

Førskolebarna får og eksterne aktiviteter gjennom barnehageåret:

-Tur til brannstasjonen

-Luciafeiring for de eldre i nærmiljøet

-Skiskole

-Svømmekurs

-Brannvernshow på Kalvøya

-Avslutningstur

-Overnatting i barnehagen