Vår visjon

 

"Hvert enkelt barn skal bli møtt med respekt og anerkjennelse, bli sett og hørt og tatt på alvor. Alle som er involvert i barnehagen vår skal se barnets muligheter for livsglede og pågangsmot"

 

Barna i vår barnehage skal:

  • Gjøre sine egne valg 
  • Kjenne mestringsfølelse 
  • Oppleve "hverdagsmagi" gjennom lek og samhandling med andre
  • Ha åpne rammer som gir mulighet for undring, nysgjerrighet og utforskertrang 
  • Kjenne trygge voksne som er der for dem
  • Føle at "her er det trygt å være meg"
  • Få venner og kjenne at de er en del av et fellesskap 
  • Få et godt selvbilde som gjør de i stand til å følge egne drømmer

 

(Bilde hentet fra google)