Veslebjørn

Veslebjørn er en småbarnsavdeling med 12 barn fra 11 mnd - 3 år. Vi holder til i 1 etg på venstre side. Velkommen til oss!

Veslebjørn er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 1-3 år. På Veslebjørn preges dagene av sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter. Mye av dagens innhold vil naturlig være knyttet til omsorg og samspill ved måltider, stellesituasjoner og på- og avkledning. Rutinesituasjoner gir barna trygghet og gjør dagene i barnehagen forutsigbare. Vi finner læring i alle slike situasjoner og også i spontane «her-og-nå-situasjoner». Gjennom uka har vi flere ulike aktiviteter; formingsaktiviteter, turdag, musikk og dans, samlingsstunder, variert lek i grupper og rikelig med frilek ute og inne. Vi er, med få unntak, ute minimum èn gang i løpet av dagen. Vi deler ofte barna inn i to aldersgrupper, både under frilek og andre aktiviteter. Hver måned har vi et gjennomgående tema som vi knytter ulike aktiviteter til.
 
På en småbarnsavdeling skjer læringen hovedsakelig gjennom lek og samspill med andre, samt gjennom rutinesituasjoner, gjennom spontane situasjoner og i planlagte voksenstyrte aktiviteter. Samspillet mellom barn og voksne på Veslebjørn skal være preget av trygghet, respekt, glede, lek og mestring.

 

Dagsrytmen på Veslebjørn:

07.00 Barnehagen åpner

08.15 Frokost (med medbrakt mat)

09.30 Kjernetid/aktiviteter/utetid starter

11.00 Varm lunsj

11.45 Hvilestund

14.00 Samlingsstund

14.30 Mat/frukt (medbrakt mat, vi serverer frukt)

17.00 Barnehagen stenger

Ukeplan

Mandag: Utedag


Tirsdag: Temadag


Onsdag: Turdag


Torsdag: Temadag


Fredag: Åpen dag