Vardåsen barnehage

Vi er en foreldreeid barnehage med 4 avdelinger for barn mellom 1-6 år. Vi holder til på Vardåsen i Asker, med kort avstand til fine turmuligheter, buss og butikk. VELKOMMEN TIL OSS

 

Vardåsen barnehage er en privat, foreldreeid barnehage med 62 barn mellom 1-6 år på 4 avdelinger. Ved tilbud om plass hos oss blir alle foreldre andelseiere og betaler et depositum på kr 5000,- som man får tilbake når barnet slutter

Våre avdelinger:

Hakkespetten 0-3 år - Antall barn 13

Maurtua 0-3 år - Antall barn 13

Tyttebær 3-6 år - Antall barn 18

Blåbær 3-6 år - Antall barn 18

 Samarbeidsutvalget (SU):

SU skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnets hjem. Her kan foreldregruppen være med å fremme forslag til barnehagen og barnas beste. SU består av en leder, foreldrerepresentanter, 2 ansattrepresentanter og styrer. Noen av SU sine oppgaver:

  •  Arrangere vår/høstdugnad (alle foreldre bidrar med 10 dugnadstimer i året)
  •  Godkjenning av årsplan
  •  Juletre og sommerfest (egen foreldre-komitee)
  •  Ansvarlig for deltagelse i 17 mai tog

For kontakt: su@vardba.no 

Styret:

Barnehagens styre består av 5 foreldrerepresentanter og skal styre samvirkelaget i tråd med barnehagens vedtekter. Også her sitter 2 ansattrepresentanter og styrer.

Les mer om styrets funksjon i våre vedtekter

 Opptak:

Barnehagen har på lik linje med kommunale barnehager et felles opptak som går gjennom Asker kommunes opptakssystem Vigilo.

Frem til 1 mars 2020 kan dere søke plass i hovedopptaket hos oss. Følg linken under for søknad:

Søknad barnehageplass