Lek for lekens skyld

I vår barnehage står leken høyt i kurs. Å bli sett og hørt, og kjenne at "her er det trygt å være meg". Gjennom lek med andre og lydhøre, trygge voksne oppstår de små magiske øyeblikkene! Med gode rammer og muligheter for å utforske, dannes veien gjennom livets skole og den gode barndommen

Vår visjon: "Hvert barn skal bli møtt med respekt og anerkjennelse"